آینگار یوگا شیراز

ارزش یوگا

"کلمات نمی‌توانند ارزش یوگا را بیان کنند - یوگا را باید تجربه کرد." - ب.ک.اس. آینگار  

در باره آسانا

حفظ آسانای مورد نظر با رعایت مرزهای بدن می‌تواند به ما اجازه دهد عمیقاً درون نگر باشیم. استفاده از ابزار،...

عضویت در خبرنامه آینگار یوگا شیراز

لطفا جهت آگاهی از جدیدترین اخبار کلاس ها و وب سایت در خبرنامه عضو شوید