مقاله

مقاله های وب سایت آینگار یوگا شیراز

اندومتریوز و یوگا

اندومتریوز و یوگا

اندومتریوز، بیماری پنهانی است که میلیون‌ها زن در سراسر جهان با آن درگیر می‌شوند. برخی این بیماری را مانند "یک...

دامنه‌های مختلف یوگا

دامنه‌های مختلف یوگا

مترجم: حمیدرضا مختارزاده علیرغم این واقعیت که ۱ میلیون‌ نفر در سراسر جهان یوگا تمرین می‌کنند، بسیاری هنوز از فلسفه‌های...

اشتباه بزرگ

اشتباه بزرگ

تغییر دیدگاه‌ها رشد همیشه بدون درد نیست. گاهی اوقات رشد به ازای هر درس آموخته شده، آموزه‌های جدیدی دارد. همانطور...

Page 1 of 7 1 2 7