یاما

خود کنترلی

پرانایاما

یاما

یاما ها اصولِ اخلاقیِ پنجگانه‌ای هستند که بر روابط ما با دیگران تمرکز دارند و ما را برای برخوردار شدن...

یوگا و سلامتی

یاما، ریشه درخت یوگا

حدود 3000 سال پیش دانشمندی هندی به نام «پاتانجلی» Patanjeli یوگا را مدون ساخت. او یوگا را ، در کتابی...