نیاما

دومین بخش از آشتانگا یوگای پاتنجلی

در باره شائوچا

در باره شائوچا

(اولین نیاما) اصولا نیاماها رهنمودهای رفتاری هستند که نظم و انضباط را برای ساداکا (تمرین‌کننده جدی یوگا) به ارمغان می‌آورند و...

تاداسانا

چهارمین نیاما

سوادهیایا خویشتن شناسی ترجمه: حمیدرضا مختارزاده وقتی نوبت به طراحیِ یک تمرینِ یوگا می رسد، تصور انجامِ خم به جلوها...

تغییر تمایلات ناسالم

در باره سانتوشا

«ولعِ نفسانی سیری نمی‌پذیرد. از این رو رسیدن به خوشبختی به بهترین شکل تنها از مسیرِ قناعت می‌گذرد. به این...

یوگا و سلامتی

سوترای اول از یوگا سوترای پاتانجالی

अथ योगानुशासनम्॥१॥  Atha yoga-anuśāsan ॥1॥ این آغاز آموزش در یوگا است.Atha حال، بنابراینYoga یوگا، اتحاد،Anuśāsanam انضباط، دستور العمل، جهت حال ، یک لحظه فرخنده ،...

پرانایاما

نیاما

نیاماها، باورهای اخلاقی پنجگانه‌ای می‌باشند که به سلوک و خودلگامیِ درونی توجه دارند. این نیاماها افراد را به برگزیدنِ نِگرش...

یوگا و سلامتی

نیاما

حدود 3000 سال پیش دانشمندی هندی به نام «پاتانجلی» Patanjeli یوگا را مدون ساخت. او یوگا را ، در کتابی...