درباره آینگار یوگا شیراز

تاریخچه فعالیت یوگای همسرم ماندانا هادی زاده

آشنایی با یوگا در مهر ۱۳۷۹
مدرک مربیگری درجه سه ۱۳۸۶
تاسیس باشگاه یوگا سلامت با همکاری حمیدرضا مختارزاده دهقان و مریم سرکوبی: ۱۳۸۸
مدرک مدرسی درجه سه یوگا: ۱۳۹۰
تدوین درسنامه یوگای کودک و تدریس آن در دوره‌های مربیگری یوگای کودک به دفعات در تهران، شیراز، اهواز، اراک، اصفهان
تاسیس باشگاه یوگا تندرست با همکاری حمیدرضا مختارزاده و مهناز‌ شاه‌حسین ۱۳۹۳
برگزاری ۸ دوره مربیگری بانوان در شیراز
برگزاری یک دروه مربیگری بانوان در بوشهر
سرتیفای شدن توسط استاد بزرگ یوگا ب.ک.اس آینگار در سال ۱۳۹۱

سرتیفای شدن توسط پراشانت آینگار و دریافت مدرک Intermediate Junior One در سال ۱۳۹۸

تاریخچه فعالیت یوگای من :

آشنایی با یوگا در مهر ماه ۱۳۸۰
مدرک مربیگری درجه سه یوگا ۱۳۸۶
تاسیس باشگاه یوگا سلامت با همکاری ماندانا هادی زاده ، مریم سرکوبی: ۱۳۸۸
مدرک مدرسی درجه سه یوگا: ۱۳۹۰
تاسیس باشگاه یوگا تندرست با همکاری مهناز شاه‌حسین و ماندانا هادی‌زاده: ۱۳۹۳
برگزاری ۸ دوره مربیگری یوگا برای آقایان شیراز
برگزاری دوره مربیگری برای آقایان در بندر عباس
سرتیفای شدن توسط دکتر گیتا آینگار در سال۱۳۹۴

 

آشنایی با یوگا و تمرین‌‌‌های عملی آن مسیر زندگی ما را به گونه‌ای تغییر داد که انگیزه آموزش و ایجاد شرایطی برای تدریس ، ما را بر آن داشت تا مرکزی برای آموزش یوگا داشته باشیم و اینگونه شد که باشگاه یوگا سلامت در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد.
اشتیاق فراگیری و یافتن اسلوب‌ها و تکنیک‌های دقیق آساناها و پرانایاما و گسترش آن و تدریس صحیح و بیرون آمدن از توهمات این مسیر، ما را در سال ۱۳۸۹ به طرف مرکز استاد بزرگ یوگا آقای آینگار کشاند و این مرکز توانست مسیری روشن و دقیق را در یوگا به ما نشان دهد که مهم ترین ویژگی آن ، تمرین صحیح بود.
روحیه تسلیم و به دور بودن از حرص و آز و اهمیت نداشتن نتیجه تمرین‌ها در انستیتو رامامانی آینگار یوگا موهبت داشتن مدرک رسمی آینگار یوگا را در امتحان به ما ارزانی داشت. 

با اعتماد مردم و دوستان و همراهان و استقبال مردم از کلاس‌های یوگا موقعیت راه اندازی دومین مرکز یوگا به نام باشگاه یوگا تندرست را ایجاد کرد.
بارها و بارها راه اندازی یک وب سایت متمرکز آینگار یوگا در ذهن ما شکل گرفته بود ولی اشتغال آموزش و نداشتن وقت این امکان را ایجاد نمی کرد تا اینکه شیوع ویروس کرونا و خانه نشینی طولانی ما را بر آن داشت تا به این مهم تحقق بخشیم و امیدواریم که در این مسیر، سایتی متمرکز و دقیق همراه با مطالب مفید در زمینه‌های مختلف یوگا برای تمرین مشتاقان یوگا در اختیار شما دوستان قرار گیرد.

حمیدرضا مختارزاده دهقان
ماندانا هادی‌زاده

مدرک مربی گری یوگا آینگر از پونه هند
مدرک مربیگری یوگا - بهمن مختارزاده
مدرک مربی گری یوگا آینگر از پونه هند
مدرک مربی گری یوگا ماندانا هادی زاده