یوگا

یوگا

یوگا سوترای پاتانجالی

یوگا سوترای پاتانجالی

Sutra 1.4 वृत्तिसारूप्यमितरत्र॥४॥ vr̥tti sārūpyam-itaratra ॥4॥ Vṛtti وریتی، ساختارهای فکری، فرآیند‌های فکری چیزی که مانند چرخ می چرخد. جنبش Sārūpyam...

در باره شائوچا

در باره شائوچا

(اولین نیاما) اصولا نیاماها رهنمودهای رفتاری هستند که نظم و انضباط را برای ساداکا (تمرین‌کننده جدی یوگا) به ارمغان می‌آورند و...

تاداسانا

چهارمین نیاما

سوادهیایا خویشتن شناسی ترجمه: حمیدرضا مختارزاده وقتی نوبت به طراحیِ یک تمرینِ یوگا می رسد، تصور انجامِ خم به جلوها...

پرانایاما

پرانایاما و یک زندگی

این یک تمثیل زیبا از کتاب مقدس است که اغلب نقل می‌شود: پس از اینکه آخرین صحنه زندگی‌ام از جلوی...

Page 1 of 4 1 2 4