برچسب: بی حوصلگی

آگاهی از تنفس

علت بی حوصلگی ما چیست؟

قرار گرفتن در موقعیت‌های استرس‌زا عوامل فیزیکی زیادی هستند که ممکن است باعث بد اخلاق شدن فرد شوند. دکتر کارن ...