برچسب: معلم یوگا

روان شناسی و یوگا

ناگفته هایی درباره یوگا

گیتا آینگار از خاطرات یوگای خود می‌گوید. اوازسن سه سالگی شاگردی و ازسیزده سالگی ، معلمی را شروع کرد. من ...