برچسب: افسردگی

استرس و یوگا

آسانا و استرس

تمرینِ آسانا و پرانایاما، طبیعی ترین راه درمانِ استرس یا فشار روانی می باشد. تمرین آسانا با ابزار یوگا استقامت ...