برچسب: آگاهی

آگاهی از تنفس

کارِ اشتباه

یک انسان آگاه وقتی بداند که کاری اشتباه هست، آن را متوقف می‌کند. فرقی هم نمیکند به چه صورت به ...