آینگار یوگا شیراز

آینگار یوگا شیراز

یوگا سوترای پاتانجالی

یوگا سوترای پاتانجالی

Sutra 1.4 वृत्तिसारूप्यमितरत्र॥४॥ vr̥tti sārūpyam-itaratra ॥4॥ Vṛtti وریتی، ساختارهای فکری، فرآیند‌های فکری چیزی که مانند چرخ می چرخد. جنبش Sārūpyam...

یک عمر آسانا

یک عمر آسانا

به قلم مارلا اَپت مترجمین : ماندانا هادی‌زاده - حمیدرضا (بهمن) مختارزاده تصور کنید که یک توالی آسانا را بتوانید...

در باره سالامبا شیرشاسانا

در باره سالامبا شیرشاسانا

شیرشاسانا به عنوان "پادشاه همه آساناها" شناخته می‌شود و یک آسانای یوگای پیشرفته است که به گفته ب.ک.اس. آینگار به...

در باره شائوچا

در باره شائوچا

(اولین نیاما) اصولا نیاماها رهنمودهای رفتاری هستند که نظم و انضباط را برای ساداکا (تمرین‌کننده جدی یوگا) به ارمغان می‌آورند و...

Page 1 of 17 1 2 17