آینگار یوگا شیراز

آینگار یوگا شیراز

اشتباه بزرگ

اشتباه بزرگ

تغییر دیدگاه‌ها رشد همیشه بدون درد نیست. گاهی اوقات رشد به ازای هر درس آموخته شده، آموزه‌های جدیدی دارد. همانطور...

بیدار‌سازی پسواس

بیدار‌سازی پسواس

برگرفته شده از: Daily bandha مترجم: حمیدرضا مختارزاده بیدارسازی پسواس در آساناهای ایستاده رابطه‌ای دو طرفه ایجاد می‌کند که هر...

نکاتی در باره پنج عنصر

نکاتی در باره پنج عنصر

همه چیز در طبیعت از ۵ عنصر خاک، آب، آتش، هوا و اتر تشکیل شده است. نویسنده: اما نیولین مترجم: حمیدرضا...

آینگار

زندگی یک استاد یوگا

گهگاه در طول تاریخ افرادی بوده‌اند که دستاوردهایشان در سراسر جهان اثر مثبتی بر جای می‌گذارد. ب.ک.س آینگار (۱۹۱۸- ۲۰۱۴)...

Page 1 of 18 1 2 18